Thúy Hằng Nguyễn

Vietnam
Giáo viên dạy bộ môn Hóa học.

 

Follow me on Twitter: Twitter


School: Thpt chuyên Lê Quý Đôn- Điện Biên 25 students are involved

Projects 2022

Giáo viên

Tuần 1 : Nguyên nhân của biến đổi khí hậu

Cùng học sinh trao đổi và trả lời các câu hỏi chủ đề của tuần 1.

Giáo viên trao đổi các nội dung chính, kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu, nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu để học sinh thu thập thêm kiến thức cho bản thân.

học sinh tham gia làm bài thuyết trình, cùng hành động để tổng kết lại các nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu. Học sinh được cung cấp kiến thức để lan tỏa tinh thần vì một thế giới tươi đẹp.

Giáo viên

The effects of climate change:

1. plants and anmals

2. weather.

3. Biodiveristy

4. human life

5. Conclusion

giáo viên

tuần 3: kết nối với các địa phương khác trên toàn cầu.

Học sinh trao đổi các nguyên nhân, tác động về biến đổi khí hậu tại địa phương. Các học sinh cùng trao đổi về các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu đã làm tại địa phương.

đưa ra phương châm: Bớt một cọng rác thêm một mầm xanh.

Giáo viên

Get creative with LEGO to become a Global Citizen Students imagined a greener, cleaner world using their LEGOs. Let's act with the motto: one less trash and one more green sprout!

The ocean's cry for help

Take action! We are taking action. We will also clean up schools and classrooms, carry out climate change advocacy activities and send a message to all members of our school by making posters. transmission to be able to create a better planet!


Impressions

ant
ant
ant
ant
ant
ant