Vinh Tâm Hà

Vietnam
Co-teacher: High school level
Bản thân từng hướng dẫn HS tham gia dự án cộng đồng Bảo vệ động vật quý hiếm Voice of the future

 

Follow me on Twitter: Twitter


School: Trường THPT Cửa Lò 30 students are involved The average age of the students: 15-18 Year