Tatiana Luchianov

Moldova
I have a class of 23 students born in 2008. There are 9 girls and 14 boys in the class. A class that has all the skills to participate in this contest. Together we hope to contribute to the preservation of the planet called Earth.

 

Follow me on Twitter: Twitter


School: I.P. Gimnaziul ”Ecaterina Malcoci” 23 students are involved

Projects 2020

Crocmaz pentru protecția mediului

  Proiectul” Crocmaz pentru protecția mediului” are drept scop   dezvoltarea capacităților de activitate în grup, educărea spiritului de manifestare pentru protecția mediului, implicarea în diverse activități ce au ca scop colaborarea tinerilor și întrunirea lor pentru activități comune ce țin de protecția mediului.Tinerii s-ar implica în identificarea locurilor cu gunoiști neautorizate,terenuri de pe malul Nistrului ce necesită salubrizare, Formărea la elevi a deprinderilor de a identifica problema și de a găsi soluționarea, colaborând cu diverse organizații de specialitate. Credem că este la moment de a le oferi elevilor posibilitatea să se implice în asemenea acțiuni deoarece este nevoie de o comunicare permanentă ce i-ar face mai descătușați, gata de a întreține discuții pe teme ecologice.  În urma implementării proiectului se va edita revista ”Temperatura Adolescenței”, broșuri, pliante, fotografii, desene  cu tematici de protecție a mediului ambiant, executate de elevii din    

Obiectivul 1. Oferirea posibilității elevilor de a se încadra în anumite acțiuni de identificare a locurilor, teritoriilor ce necesită salubrizare.

Obiectivul 2..Organizarea seminarelor și activităților tematice în problema  protecției mediului.

Obiectivul 3. Promovarea patrimoniului natural în rândurile tinerilor și dezvoltarea abilităților de a propaga prin intermediul articolelor, broșurilor, fotografiilor necesitatea protecției mediului.

Obiectivul 4. Implicarea în activități a copiilor din diverse grupuri sociale, inclusiv a  copiilor cu părinți plecați peste hotare  în scopul susținerii morale.

                       Activități  :    Depistarea, determiarea  problemelor ecologice din localitate.  Desfășurarea  atelierelor cu elevii, părinții, cu alți membri ai comunității, inclusiv reprezentanți  APL. Evidențierea celor mai strigente probleme  ecologice din localitate, alcîtuirea unui plan de acțiune .  Formarea grupului  țintă, grupului  de voluntari care  ar activa   la tema dată.  Mobilizarea  elevilor și membrilor  comunității la înlăturarea unor probleme care se pot desfășura la moment cu propriile puteri. Desfășurarea  concursului de imagini  a localității Crocmaz.

Copii desenează Natura

 Lucrările sunt făcute în cadrul concursului ”Frumusețea plaiului natal”  Poza + imagine + eseu.

Relații de parteneriat

 Relații de colaborare cu Scoala Gimnaziala Nr 11 Oradea Sunt implicați 25 de studențiVârsta medie a elevilor: 12-13 ani + Gimnaziu din Drochia , elevii clasei a 6-a. Video conferință pe data de 16.10.2020, orq 13.00. 

Săptămâna a 4-a

1.Lucrări din carton, prototipuri și invenții efectuate de elevi. Utilizarea materialeler reciclabile de către elevi.    

Săptămâna a 5-a

Activități ecologice


Impressions

Images by Tatiana Luchianov 2020-10-02Luchianov
Images by Tatiana Luchianov 2020-10-13Luchianov
Images by Tatiana Luchianov 2020-10-17Luchianov
Images by Tatiana Luchianov 2020-10-17Luchianov
Images by Tatiana Luchianov 2020-11-01Luchianov