Mariana Jioara

Moldova
Co-teacher: Vasilescu Galina
Un arbore planta - planeta salvat.

 

Follow me on Twitter: Twitter


School: Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” 25 students are involved The average age of the students: 16-18 ani Year

Projects 2022

Schimbări climatice

Este evident că clima planetei noastre s-a schimbat din totdeauna. De-a lungul a sute de milioane de ani în istoria Pământului, temperatura s-a schimbat foarte mult, cu aproximativ 10 grade Celsius. Dacă climatul se schimba foarte mult mai ales spre răcire se produceau catastrofe naturale, astfel că, timp de 10 milioane de ani au dispărut multe organisme vii, supraviețuind doar cele adaptate la noile condiții. Schimbarile climatice, actualmente, sunt cauzate în special de mărirea populației și dezvoltarea societății umane, care are necesități din ce în ce mai mari, de unde se produc defrișări mai frecvente, mărirea numărului de transporturi etc. Alte cauze ale schimbărilor climatice sunt încălzirea globală, gazele cu efect de seră, arderea combustibilelor, gazele fluorurate etc. 

În prezentarea noastră, noi am abordat problema fenomenului El Nino și La Nina. La Nina este un fenomen climatic, caracterizat prin temperaturi neobișnuit de scăzut ale apei de la suprafața oceanului Pacific în zona ecuatorială, opus al fenomenului El Nino, caracterizat prin temperaturi neobișnuite ridicate. Datorită curenților oceanici, efectul său asupra climei este resimțit în special în dreptul Indoneziei, Malaysiei, Australiei de Nord și Americii de Sud. Impactul social și economic al temperaturilor ridicate (El Nino) asupra Republicii Moldova se manifestă prin disponibilitate redusă a apei pentru populație, creșterea cererii de irigare și poluarea sporită de apă, riscul salinizării apei, eroziunea sporită, deteriorarea infrastructurii, riscul înalt de deșertificare etc. Impactul fenomenului La Nino în localitatea noastră este unul amenințător și se mnifestă prin cantitatea redusă a precipitațiilor, secetă, temperaturi ridicate în timpul verii, incendii forestiere etc.

Tododată, noi am venit cu modalități de porevenire a fenomenelor El Nino și La Nina, precum: reducerea CO2 prin utilizarea frecventa a bicicletei, consum redus de elenrgie electrică, plantarea arborilor, reutilizarea materiilor prime și construirea a cât mai multe zone verzi în orașe.

Schimbările climatice în Republica Moldova

Schimbările climatice din Republica Moldova sunt reprezentate de creșterea temperaturii, inundații, creșterea și variația precipitațiilor. Ocazional, în cadrul studiilor se analizează impactul riscurilor climatice asupra unor domenii specifice ale dezvoltării umane și creșterii economice, cum ar fi agricultura, sănătatea umană sau biodiversitatea. Foarte rare sunt studiile științifice în care autorii i-au în considerare impactul pe care aceste riscuri îl vor avea asupra anumitor grupuri de persoane, ocupații sau surse de venit.

Există mai multe probleme negative, care au avut un impact și asupra omului, cum sunt: fenomene meteorologice puternice și neregulate, care vor duce la intensificarea eroziunii solului, inundațiilor și epuizării apelor subterane; reducerea disproporționată a terenurilor agricole (care au scăzut cu 3% în ultimii 15 ani) și a populației dependente (care a scăzut cu 12% în aceeași perioadă), vizibilă ca urmare a diferitor politici naționale și a factorilor geoclimatici; nivelul de stres din cauza problemelor legate de disponibilitatea și utilizarea apei se așteptă să crească în deceniile viitoare, mai ales în raioanele centrale și sudice ale Moldovei.

Există, însă, și câteva aspecte pozitive, cum sunt: creșterea numărului de zile mai calde, favorabile pentru efectuarea cultivărilor, creșterea nr. de animale, alte necesități umane vor necesita o utilizare mai redusă de energie (energie electrică). Aceasta, însă, nu înseamnă că cererea de combustibil importat va fi scăzută.

Realizat de Cazacu Alina, Macaru Maria și Postica Alexandrina

Coordonator: Jioara Mariana

Problemele de mediu la nivel global

În ultimii ani problemele de mediu au crescut și reprezintă un risc tot mai mare pentru continuitatea vieții planetei și a populației. Cele mai grave probleme de mediu sunt: încălzirea globală, defrișările excesive, poluarea, acidificarea oceanelor, extincția speciilor, ploile acide, poluarea apei , degradarea solului, eliminarea deșeurilor și problemele de sănătate publică.

 

Ploile acide reprezintă o problemă mai puțin mediatizată sau discutată însă care are un impact puternic asupra omenirii.

Ploile acide sunt precipitațiile care au un pH mai mic decât 5,6 sau în alte cuvinte ploi cu caracter acid pronunțat.

Acestea se creează asemănător ploilor obișnuite. Caracterul acid al ploii este căpătat în urma intrării în contact a vaporilor de aer cu dioxidul de sulf și oxidul de azot eliberat în atmosferă în timpul arderii de combustibili. (De exemplu: de către mașini, uzine, etc.)

Ploile acide au o răspândire neregulată pe glob, cu zone afectate mai grav și, respectiv, mai puțin. Cele mai afectate regiuni sunt: Europa de Est, Sud-estul Canadei, Coasta de sud-est a Chinei și insula Taiwan, Europa de nord-est, Nord-estul Statelor Unite, Polonia și mai nou se extinde și spre  Peninsula Scandinavă.

Efectele ploilor acide pentru mediu sunt, în special, devastarea pădurilor și a solului, a apelor stătătoare, devastarea clădirilor. Pentru oameni și alte vietăți, acestea creează probleme de sănătate cardiace și respiratorii. De asemenea, ele reprezintă cauza morții a numeroase specii de insecte și nevertebrate acvatice.

Pentru a diminua efectele devastatoare ale ploilor acide există anumite măsuri de prevenire, precum:  Crearea stațiilor de desulfurare sau dezvoltarea vehiculelor ecologice pe scară largă. În cazul apelor contaminate, cea mai buna soluție o reprezintă tratarea acestora.

În lume există mai multe organizații care au ca scop restaurarea ecosistemelor deteriorate de ploile acide, iar susținerea și promovarea acestora este o altă soluție pentru prevenirea efectelor ploilor acide.

 

În concluzie educarea noastră este un pas important în reducerea problemelor de mediu actuale. Modul în care acționăm și grijă noastră față de mediu ne vor ajuta să realizăm primii pași pentru combaterea acestor probleme. Societatea și mediul reprezintă părți inseparabile ale aceluiași întreg, iar aplicarea soluțiilor pentru a combate problemele provocate de noi înșine va asigura durabilitatea planetei.

 

Rusu Andreea și Luchian Radu

Problemele de mediu la nivel global

În ultimii ani problemele de mediu au crescut și reprezintă un risc tot mai mare pentru continuitatea vieții planetei și a populației. Cele mai grave probleme de mediu sunt: încălzirea globală, defrișările excesive, poluarea, acidificarea oceanelor, extincția speciilor, ploile acide, poluarea apei , degradarea solului, eliminarea deșeurilor și problemele de sănătate publică.

 

Ploile acide reprezintă o problemă mai puțin mediatizată sau discutată însă care are un impact puternic asupra omenirii.

Ploile acide sunt precipitațiile care au un pH mai mic decât 5,6 sau în alte cuvinte ploi cu caracter acid pronunțat.

Acestea se creează asemănător ploilor obișnuite. Caracterul acid al ploii este căpătat în urma intrării în contact a vaporilor de aer cu dioxidul de sulf și oxidul de azot eliberat în atmosferă în timpul arderii de combustibili. (De exemplu: de către mașini, uzine, etc.)

Ploile acide au o răspândire neregulată pe glob, cu zone afectate mai grav și, respectiv, mai puțin. Cele mai afectate regiuni sunt: Europa de Est, Sud-estul Canadei, Coasta de sud-est a Chinei și insula Taiwan, Europa de nord-est, Nord-estul Statelor Unite, Polonia și mai nou se extinde și spre  Peninsula Scandinavă.

Efectele ploilor acide pentru mediu sunt, în special, devastarea pădurilor și a solului, a apelor stătătoare, devastarea clădirilor. Pentru oameni și alte vietăți, acestea creează probleme de sănătate cardiace și respiratorii. De asemenea, ele reprezintă cauza morții a numeroase specii de insecte și nevertebrate acvatice.

Pentru a diminua efectele devastatoare ale ploilor acide există anumite măsuri de prevenire, precum:  Crearea stațiilor de desulfurare sau dezvoltarea vehiculelor ecologice pe scară largă. În cazul apelor contaminate, cea mai buna soluție o reprezintă tratarea acestora.

În lume există mai multe organizații care au ca scop restaurarea ecosistemelor deteriorate de ploile acide, iar susținerea și promovarea acestora este o altă soluție pentru prevenirea efectelor ploilor acide.

 

În concluzie educarea noastră este un pas important în reducerea problemelor de mediu actuale. Modul în care acționăm și grijă noastră față de mediu ne vor ajuta să realizăm primii pași pentru combaterea acestor probleme. Societatea și mediul reprezintă părți inseparabile ale aceluiași întreg, iar aplicarea soluțiilor pentru a combate problemele provocate de noi înșine va asigura durabilitatea planetei.

 

Rusu Andreea și Luchian Radu

Copacii – soluție naturală în stoparea schimbărilor climatice

  Este îngrijorător faptul că amenii taie pădurile lumii într-un ritm alarmant pentru a crea terenuri agricole, pentru realizarea de produse precum cherestea și hârtie sau pentru construirea de drumuri și mine. Pe de o parte, în momentul în care copacii sunt tăiați, se eliberează gaze cu efect de seră, sau solul de dedesubt este perturbat, fapt care contribuie la încălzirea globală. Pe lângă faptul că accelerează schimbările climatice, despădurirea distruge habitatul animalelor din pădure și schimbă regimul precipitațiilor, cauzând secetă. În orașe, peisagiștii introduc flori tolerante la secetă și arbuști în parcuri și de-a lungul drumurilor, pentru a face față condițiilor calde și uscate. Unii fermieri plantează din ce în ce mai multe culturi printre copaci, pentru a asigura umbra necesară în scopul de a face față climei mai fierbinți și mai uscate. Mai multe orașe cultivă plante pe ziduri și acoperișuri, pentru a absorbi căldura și a ajuta la ținerea sub control a temperaturii în interiorul clădirilor, pe vreme de arșiță. Pe de altă parte, pădurile captează gazele cu efect de seră prin fotosinteză și, de asemenea, ajută la răcirea planetei. Gestionarea sustenabilă a pădurilor, prin care noi copaci sunt plantați în schimbul înlocuirii celor vechi sau a celor care au fost tăiați, poate fi o soluție eficientă. Statele UE colaborează pentru a îmbunătăți rolul pădurilor în UE în lupta împotriva schimbărilor climatice. Astfel, pădurile joacă un rol unic în schimbările climatice.

 

Realizat de Hamad Azza și Hamad Ayda

Coordonator: Jioara Mariana

Salubrizarea pădurilor

Codrii sunt mândria Republicii Moldova. Pe lângă faptul că sunt o resursă de materie primă de lemn, ne protejează de vânturile puternicde, purifică aerul, sunt un loc de recreere inedit, mai sunt și mediul de trai a diverse specii de plante și animale. În ciuda tuturor acestor beneficii ale pădurilor, noi ne confruntăm cu o realitate mult mai dură...

Actualmente, pădurilie sunt medii contaminate cu diverse deșeuri produse de către oameni. Periodic, noi, elevii instituțiilor de învățământ din municipiul și raionul Orhei întreprindem acțiuni de salubrizare a pădurilor alături de profesorii noștrii, cu scopul de a îmbunătăți calitatea mediului în care trăim și de a servi drept exemple de comportament ecologic pentru comunitatea noastră. Astfel, pas cu pas, umăr la umăr, vom reuși să reeducăm populația spre a lua atitudine vizavii de problemele ecologice cu care ne confruntăm.


Impressions

ant
ant
ant
ant
ant