Thành NGuyễn Huy

Vietnam
Co-teacher: giáo viên dạy toán lý
mình là giáo viên dạy Toán lý nhưng rất quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu

 

Follow me on Twitter: Twitter


School: THCS Lại Xuân 45 students are involved