nastavnik

Biljana Kalanoska

Macedonia
Teacher in primary school

 

Follow me on Twitter: Twitter


moite ucenici
School: OOU Koco Racin 7 students are involved The average age of the students: 10 Year

Projects 2021

Што се Климатски промени

Во првата недела од проектот на  учениците им презентирав видеа за подобро да се запознаат со климатските промени, а потоа дискутиравме за тоа  Што се климатски промени? Потоа секој од учениците нацрта цртеж за тоа како ги разбира климатските  промени . Учениците исто така создадоа свои еко аватари во алатката Битмоџи со кои се претставија.


Impressions

Images by Biljana Kalanoska 2021-10-12Kalanoska
Images by Biljana Kalanoska 2021-10-12Kalanoska