Lê Văn Bắc

Bắc Lê Văn

Vietnam

 

Follow me on Twitter: Twitter


School: THPT Nguyễn Huệ - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 25 students are involved The average age of the students: 16 Year

Projects 2020

Chủ đề tuần 1: Khái niệm về BĐKH

Nhiệm vụ Tuần 2

Week 3 climate THPT NH

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6


Impressions

Images by Bắc Lê Văn 2020-10-31Lê Văn
Images by Bắc Lê Văn 2020-10-31Lê Văn
Images by Bắc Lê Văn 2020-10-31Lê Văn
Images by Bắc Lê Văn 2020-10-31Lê Văn
Images by Bắc Lê Văn 2020-10-31Lê Văn