Derya Ak

Turkey

 

Follow me on Twitter: Twitter


School: Yakakent 100.Yıl ilkokulu 17 students are involved The average age of the students: 7 Año

Projects 2022

Deniz Kirliliği

Çevremizdeki suların denizlerin kirlenme nedenleri hakkında konuştuk. Deniz kenarlarına atılan çöpleri tolayarak farkındalık oluşturduk

Ağaç diktik

Küresel ağaç dikme etkinliğinde okulumuzun bahçesine ağaç diktik. Ağaçların faydaları hakkında konuştuk 

KÜRESEL ISINMA NEDENLERİ VE SONUÇLARI

Küresel ısınmanın nedenleri ve sonuçlarını belirten bir sunum hazırladık

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Sudaki kayıp ve kaçaklar azaltılarak, ülke su kaynakları etkin kullanılmalıdır.

Su, atık su, katı atık gibi çevre korumaya yönelik altyapı tesislerinin yapılmasında, bakımında ve işletilmesinde

ülke şartlarına en uygun sistem ve teknolojiler tercih edilmelidir          

Ülke genelinde çevre korumaya yönelik kentsel altyapı ihtiyacının belirlenmesi için belediyelerin içme suyu,

kanalizasyon, atık su arıtma tesisi gibi altyapı ihtiyaçlarını belirleyerek kentsel altyapı ana planı ve finansman

stratejisi hazırlamalıdır

Atık suların arıtıldıktan sonra tarım ve sanayi sektöründe kullanılmalıdır.

Denizlerin temiz tutulması için bilinçlendirme çalışmalarına hız verilmelidir

Toprakta yanlış tarım teknikleri, yanlış ve fazla gübre ile tarımsal mücadele ilaçları kullanma, atık ve artıkları, zehirli ve tehlikeli maddeleri toprağa bırakma faaliyetlerine denetim getirilmeli ; doğal tarım yapanlar desteklenmeli ve özendirilmelidir

Endemik bitki ve hayvanların bulunduğu bölgeler Tabiat Koruma Alanları olarak koruma altına alınmalıdır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlke

 

 

 

Ali

 

Fıstık çamı tohumunu önce topladık sonra diktik

İklim Eylemi Manifestosu

Okulumuza ait İklim Eylemi Manifestomuzu okulumuzdaki tüm öğretmen ve öğrencilere okuduk.


Impressions

ant
ant
ant