ant

ant

ant

ant

school manifesto
Week 6

Placed by Atiye Kavioğlu 2022/Nov/5

URL to Document

ant

İklim değişikliğini önlemek için sen ne yapabilirsin?
Week 5

Placed by ZEYNEP ÖZ 2022/Nov/5

Log in to show Presentation file

İklim değişikliği ve/veya belirli çevre sorunları için potansiyel çözümler nelerdir?
Week 4

Placed by ZEYNEP ÖZ 2022/Nov/5

Log in to show Presentation file

ant

Başka Çevre Sorunları (kirlilik, su, biyolojik çeşitlilik, vb.) var mı?
Week 3

Placed by ZEYNEP ÖZ 2022/Nov/5

Log in to show Presentation file

Pages