School: 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean
Description: 

This week I presented the children with some educational videos about “Causes and the effects of pollution on the planet ", then I asked them to represent by drawing what this notion means in their vision. Another activity was" Color and life ", in which students planted flowers in pots.

În această săptămână am prezentat copiilor câteva filmulețe educative despre ,,Cauzele și efectele poluării Planetei",  apoi le-am cerut  să reprezinte prin desen ce înseamnă în viziunea lor această noțiune. O altă activitate a fost ,,Culoare şi viaţă", în cadrul căreia elevii au plantat flori in ghivece.

Continent: 
Country: