Country: 
I'm a : 
Teacher
My message: 
Наша цел е да го одржиме човештвото, а со тоа и земјата и природата.t