School: 
The third primary school in Darma
URL to Sway / Padlet / Flipgrid: 
https://flipgrid.com/cf3d83b8
Description: 

تناقشت مع طالباتي عن مشكلة التصحر وكان السبب الرئيسي هو قطع الاشجار والمتجارة به 

ماذا لو كان العكس وزدنا من الاشجار وزرعناها

Continent: 
Country: 
Agreement: 
I agree my presentation, video or link can be published on this website and may be linked on social media