School: 
ПГ"Петър Парчевич"
Presentation file: 
Description: 

Ученици и учители от ПГ"Петър Парчевич"-град Раковски засадиха цветя, с които украсиха ресурсния училищен кабинет. Те ще се грижат с много любов, като се информират от учителите си за видовете растения и подходящата грижа за тях.

Continent: 
Country: 
Agreement: 
I agree my presentation, video or link can be published on this website and may be linked on social media