Nga Nguyễn

Country: 
Vietnam

Tôi là một giáo viên dạy tiếng Anh. Mục tiêu của tôi là giúp các em học sinh không chỉ thành thạo ngôn ngữ toàn cầu mà còn trở thành một công dân toàn cầu với những sứ mệnh và trách nhiệm dành cho cộng đồng.


School: iSMART Education

Follow me on Twitter: Twitter