Vân Hoàng Thị

Country: 
Vietnam

2001: Tốt nghiệp trường ĐHNN - ĐHQG Hà nội
2001-2004: Phiên dịch công ty TNHH Daeshin Vina - Hải Dương
2004-nay: Giáo viên môn Tiếng Anh (hiện nay là tổ trưởng tổ Ngoại ngữ) trường THPT Chí Linh


School: THPT Chí Linh

Follow me on Twitter: Twitter